informacjaInformacja z rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 29 sierpnia 2018 r.


W dniu 29 sierpnia 2018 r. o godz. 12 00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Kosewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr  121/3.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu. 

 

                                                                                                                          BURMISTRZ
                                                                                                                           mgr Bogdan Ruszkowski