informacja ZPN.7125.2.2018.13.AS

 

Informacja
z rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego
z dnia 4 marca 2019 r.

 

W dniu 4 marca 2019 r. o godz. 12 00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 przy ul. Elektronowej 8/10 w Nasielsku, znajdujący się w granicach nieruchomości obejmującej dz. nr 2157/2 i 2157/4.

W ustalonym terminie wpłynęło 5 wadiów. Osoby, które wpłaciły wadium zostały dopuszczone do przetargu.

Cena wywoławcza               - 75 000,00 złotych

Cena uzyskana                     - 104 250,00 złotych

Nabywcą w/w lokalu zostali Państwo Jarosław Karol i Jolanta małż. Rucińscy.

 BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                                                        mgr Bogdan Ruszkowski