informacjaW dniu 9 października 2017 r. o godz. 12 00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Sportowej 10 B w Nasielsku, na działce oznaczonej w  ewidencji gruntów jako działka nr 526/6- KW Nr OS1U/00023012/0. W ustalonym terminie wpłacono jedno wadium. Osoba, która wpłaciła wadium została dopuszczona do przetargu.Cena wywoławcza - 20 400,00 złotych. Cena uzyskana - 20 700,00 złotych Nabywcą w/w lokalu została Pani Halina Tańska. 

 

BURMISTRZ

mgr Bogdan Ruszkowski