informacjaZPN.6840.4.2017.3.AS

 

Informacja
z rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego
z dnia  5 lutego 2018 r.

 

W dniu 5 lutego 2018 r. o godz. 12 00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie miasta Nasielska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr  760/3.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu. 

                                                                                                     BURMISTRZ
                                                                                                    mgr Bogdan Ruszkowski