informacjaZPN.7125.6.2017.4.AS

 

Informacja
z rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego
z dnia 29 stycznia 2018 r.

 

W dniu 29 stycznia 2018 r. o godz. 12 00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. Elektronowej 8/10 w Nasielsku, znajdujący się w granicach nieruchomości obejmującej dz. nr 2157/2 i 2157/4.

W ustalonym terminie wpłacono jedno wadium. Osoba, która wpłaciła wadium została dopuszczona do przetargu.

Cena wywoławcza               - 111 100,00 złotych

Cena uzyskana                     - 112 220,00 złotych

Nabywcą w/w lokalu zostali Państwo Jarosław Karol i Jolanta małż. Rucińscy.

                                                                                          BURMISTRZ
                                                                                       mgr Bogdan Ruszkowski