informacja

 

Informacja z rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego z dnia  15 stycznia 2018 r.

 

W dniu 15 stycznia 2018 r. o godz. 12 00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Żabiczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 98/2.

W ustalonym terminie wpłynęły cztery wadia. Osoby, które wpłaciły wadium zostały dopuszczone do przetargu.

Cena wywoławcza          - 16  700,00 złotych

Cena uzyskana               - 40 000,00 złotych

Nabywcą nieruchomości został Pan Robert Werenc.

                                                                                                                                                                                                                                     BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                                            mgr Bogdan Ruszkowski