informacja1ZPN.6840.6.2019.5.PG

Informacja z rozstrzygnięcia  II przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 18 listopada 2019 r.

 

W dnie 18 listopada 2019 r. o godz.   w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Cieksyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 162/8.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

                                                                              BURMISTRZ

                                                                             mgr Bogdan Ruszkowski