informacja1ZPN.6840.7.2019.8.PG

Informacja z rozstrzygnięcia  II przetargu ustnego ograniczonego z dnia 18 listopada 2019 r.

 

W dnie 18 listopada 2019 r. o godz. w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Stare Pieścirogi, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 357/6.

W ustalonym terminie wpłynęło 1 wadium. Osoba, która wpłaciła wadium została dopuszczona do przetargu.

Cena wywoławcza                   - 6 160,00 złotych

Cena uzyskana                       - 6 230,00 złotych

Nabywcą w/w nieruchomości został Pan Marcin Michał Sobczyk.

 

                                                                                                                             BURMISTRZ

                                                                                                                                mgr Bogdan Ruszkowski