informacja1ZPN.7125.3.2018.17.PG

Informacja z rozstrzygnięcia  IV przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 18 listopada 2019 r.

 

W dnie 18 listopada 2019 r. o godz. w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Starzyńskiego 4 a w Nasielsku, znajdujący się w granicach nieruchomości obejmującej dz. nr 786/1.

W ustalonym terminie wpłynęło 6 wadiów. Osoby, które wpłaciły wadium zostały dopuszczone do przetargu.

Cena wywoławcza                   - 109 840,00 złotych

Cena uzyskana                       - 161 000,00 złotych

Nabywcą w/w lokalu została Pani Teresa Stanisława Łosiewicz.

 

                                                                                                                                 BURMISTRZ

                                                                                                                                mgr Bogdan Ruszkowski