informacjaZPN.7125.3.2018.6.AS

 

Informacja
z rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego
z dnia 8 lipca 2019 r.

 

W dniu 8 lipca 2019 r. o godz. 12 00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Starzyńskiego 4 a w Nasielsku.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu. 

                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                        mgr Bogdan Ruszkowski