informacjaZPN.6840.1.2019.4.AS.AS

 

Informacja
z rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego
z dnia 24 czerwca 2019 r.

 

W dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 12 00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie miasta Nasielska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr  760/3.

W ustalonym terminie wpłynęły dwa wadia. Osoby, które wpłaciły wadium zostały dopuszczone do przetargu.

Cena wywoławcza               - 170 900,00 złotych

Cena uzyskana                     - 172 610,00 złotych

Nabywcą nieruchomości zostali Państwo Natalia i Wojciech małż. Delegacz.

 

                                                                                                                                                                                                                                         BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                                                                  mgr Bogdan Ruszkowski