informacja1ZPN.6840.7.2019.5.AS

 

Informacja z rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 12 września 2019 r.

 

W dniu 12 września 2019 r. o godz. 14 00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Stare Pieścirogi, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 357/6.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu. 

 

                                                                                                                                                                                                                                  BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                                         mgr Bogdan Ruszkowski