informacjaZPN.6840.2.2018.6.AS

 

Informacja
z rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

 

W dniu 29 kwietnia 2019 r. o godz. 12 00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Kosewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 121/3.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu. 

                                                                                                                 BURMISTRZ
                                                                                                                  mgr Bogdan Ruszkowski