informacjaZPN.6840.4.2017.8.AS

 

Informacja
z rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego
z dnia 20 czerwca 2018 r.

 

W dniu 20 czerwca 2018 r. o godz. 12 00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie miasta Nasielska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr  760/3.

W ustalonym terminie wpłynęło jedno wadium. Osoba, która wpłaciła wadium została dopuszczona do przetargu.

Cena wywoławcza               - 205 800,00 złotych

Cena uzyskana                     - 207 860,00 złotych

Nabywcą nieruchomości została DETA COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

                                                                                                 BURMISTRZ
                                                                                               mgr Bogdan Ruszkowski