Nasielsk, dnia 04.02.2020 r.

informacja1
ZPN. 7140.1.2021.KB


I N F O R M A C J A

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/144/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 kwietnia 2020r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nasielsk podaję do publicznej wiadomości listy osób oczekujących na przydział lokali na czas nieoznaczony, lokali socjalnych i listę osób na przydział lokalu na zamianę. Listy podlegają wywieszeniu w wejściu Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3 w dniach od 08.02.2021r. do 22.02.2021r.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia można składać w Nasielskim Budownictwie Mieszkaniowym Sp. z o.o. z siedzibą w Nasielsku, przy ul. Płońskiej 24 B lok. 2, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia list.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                                                                                           mgr Bogdan Ruszkowski

 

pdfmałyInformacja o listach mieszkaniowych