informacjaBurmistrz Nasielska ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych tj. działek nr 215 i 217, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nasielsk, położonej w obrębie Chrcynno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 216.

 

pdfOgłoszenie ZPN.6840.3.2016.3.AS