informacjaZPN.7125.6.2017.2.AS

Burmistrz Nasielska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w mieście Nasielsku przy ul. Elektronowej 8/10 stanowiącego własność Gminy Nasielsk.

pdfOgłoszenie o przetargu ZPN.7125.6.2017.2.AS