informacja1ZPN.7125.3.2018.9.AS

 

Informacja z rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 12 września 2019 r.

 

W dniu 12 września 2019 r. o godz. 10 00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Starzyńskiego 4 a w Nasielsku.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu. 

 

                                                                                                                                                                                                                                            BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                                                    mgr Bogdan Ruszkowski