informacja

 

ZPN.6845.10.2020.PG

 

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 65 z poźn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 61/20 Burmistrza Nasielska z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości w trybie bezprzetargowym, podaję do publicznej wiadomości

 

w y k a z
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

 

tabelka 3

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku  przy ul. Elektronowej 3 (II piętro przy pok. 214) w dniach  od 05.05.2020 r. do 26.05.2020 r.


                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                ZASTĘPCA BURMISTRZA NASIELSKA

                                                                                                                                                                                                                                              mgr Andrzej Kordulewski