informacja1

ZPN.6810.2.5.2020.6.PG

 

 

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 1990) oraz Uchwały Nr XXI/197/20  Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie sprzedaży, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

pdfmałyWykaz ZPN.6810.2.5.2020.6.PG