Kwalifikacja wojskowaZgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z 4 października, terminem ogłoszenia kwalifikacji wojskowej jest 18 stycznia 2019 roku. Na kwalifikację wojskową 2019 zapraszani będą przede wszystkim mężczyźni z rocznika 2000.

 Kwalifikacja wojskowa dla osób z powiatu nowodworskiego odbywać się będzie
w dniach od 19.03.2019r - 05.04.2019r. w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Górska 39 (warsztaty szkolne).

Dla osób z terenu gminy Nasielsk termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej wyznaczono na dni 25.03.20019 do 27.03.2019r., a dla kobiet 05.04.2019r.

 

Roczniki podlegające kwalifikacji wojskowej w 2019 roku

 • mężczyźni urodzeni w 2000 roku,
 • mężczyźni urodzeni w latach 1995–1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • osoby urodzone w latach 1998–1999, które podczas poprzedniej kwalifikacji zostały uznane za czasowo niezdolne do służby, wojskowej, jeśli termin upływa przed 26 kwietnia lub złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, jeśli termin jest późniejszy,
 • kobiety urodzone w latach 1995–2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub kończące w 2019 roku szkołę lub uczelnię medyczną, weterynaryjną albo kierunek psychologia,
 • osoby pełnoletnie, które zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Jak wygląda kwalifikacja wojskowa 2019?
Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie przydatności do służby wojskowej. W tym celu przeprowadza się badania lekarskie, zbiera wywiad oraz ocenia przydatność posiadanego wykształcenia lub umiejętności zawodowych. Po zebraniu wszystkich danych, otrzymuje się jedną z czterech kategorii:

 • kategoria A - oznacza osobę zdolną do czynnej służby wojskowej,
 • kategoria B - oznacza osobę czasowo niezdolną do czynnej służby wojskowej; można ją otrzymać jeśli jest prawdopodobne, że w ciągu 24 miesięcy stan zdrowia ulegnie poprawie,
 • kategoria D - oznacza osobę niezdolną do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju,
 • kategoria E - oznacza osobę trwale i całkowicie niezdolną do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Co trzeba zabrać na kwalifikację wojskową 2019?
Biorąc udział w kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, należy mieć ze sobą:

 • dowód osobisty,
 • zdjęcie bez nakrycia głowy o wymiarach 3x4 cm,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie lub kontynuację nauki,
 • dokumentację medyczną dotyczącą chorób przewlekłych lub przebytych urazów, jeśli taką posiadamy.

Biorąc udział w kwalifikacji wojskowej po raz kolejny należy mieć ze sobą:

 • dowód osobisty,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie lub kontynuację nauki, jeśli zaszły zmiany w stosunku do poprzednio posiadanych dokumentów,
 • dokumentację medyczną dotyczącą chorób przewlekłych lub przebytych urazów, jeśli zaszły zmiany w stosunku do poprzednio posiadanej dokumentacji,
 • książeczkę wojskową.

mmmssssUprzejmie informuję, iż w dniu 2 listopada 2018 roku w jednostce OSP Nasielsk odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu strażackiego zakupionego w ramach  programu  „Priorytet III B wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”. Zadanie „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”. Dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Sprawiedliwości i środkom finansowym gminy udało nam się zakupić sprzęt, który pozwoli nam jeszcze skuteczniej nieść pomoc ludziom, którzy tego będą potrzebować.

informacjaUprzejmie informuję, iż w dniach 28-29 września 2017 roku na terenie gminy Nasielsk w ramach szkolenia obronnego, przeprowadzone zostanie powiatowo-gminne ćwiczenie pod kryptonimem „NAREW – 2017”, którego tematem będzie „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny na terenie powiatu nowodworskiego.

Epizod praktyczny: uszkodzenie urządzeń technicznych z gazem propan-butan w zakładzie „WASBRUK” w m. Stare Pieścirogi ul. Stefana Żółkiewskiego 1. Do atmosfery wydobywa się gaz propan butan. O zaistniałej sytuacji pracownicy zostaną ostrzeżeni za pomocą syreny alarmowej w godz. 1055 – 1130. Będą to sygnały alarmowe ćwiczebne.

pdf-pobierz tabelę zawierającą sygnały alarmowe-

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej