Drukuj

Dzień strażakaSzanowni druhowie i druhny, strażacy!

Z okazji „Dnia Strażaka” wszystkim tym, którzy społecznie i zawodowo pełnią zaszczytną humanitarną służbę pożarniczą dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywateli, przekazuję moje najwyższe uznanie i podziękowania. Dziękuję za codzienną gotowość do niesienia pomocy będącym w potrzebie, za zaangażowanie i ofiarność podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, za podnoszenie umiejętności i skuteczności działań ratowniczych mimo coraz większych wyzwań i zagrożeń.

Serdeczne podziękowania składam także Waszym najbliższym, którzy najlepiej wiedzą, jak Wasza ciągła gotowość do nagłych wezwań wpływa na życie rodzinne. Dziękuję Wam za cierpliwość i wyrozumiałość.

Być strażakiem to wciąż niezwykłe wyzwanie. To zaszczyt i obowiązek. To bezinteresowna służba innym, ciągła praca nad sobą i doskonalenie własnych umiejętności.

Życzę wszystkim członkom Ochotniczych Straży Pożarnych i funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej dużo zdrowia, pomyślności, wytrwałości, męstwa i satysfakcji z wykonywania zawodu obdarzonego tak wielkim zaufaniem społecznym.

Składam Wam wyrazy uznania za trud i ryzyko jakie podejmujecie w ochronie życia i mienia ludzkiego. Niech podejmowane działania przyniosą wiele satysfakcji i będą inspiracją do dalszych działań w dziele humanitarnej służby ludziom, w myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

 

Z poważaniem

Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski