Inform0001uję, że Zarządzeniem Nr 141 Prezesa Rady Ministrów, od dnia 28.08.2019r.  od godz. 00.01 do dnia 03.09.2019r. do godz. 23.59 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się I stopień ALFA oraz I stopień ALFA – CRP

Więcej informacji na temat stopni alarmowych pod linkiem: http://www.antyterroryzm.gov.pl/CAT/stopnie-alarmowe/858,Stopnie-alarmowe-i-stopnie-alarmowe-crp.html

 

Burmistrz Nasielska

                                                                                                                                        Bogdan Ruszkowski