0001Informuję, że Zarządzeniem nr Nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17.01.2020 roku wprowadza się drugi stopień alamowy (stopień BRAVO) na obszarze województwa małopolskiego oraz pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) na pozostałym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujące od dnia 23 stycznia 2020 r., od godz. 00.01, do dnia 29 stycznia 2020 r., do odz. 23.59.

Więcej informacji na temat stopni alarmowych pod linkiem:http://www.antyterroryzm.gov.pl/CAT/stopnie-alarmowe/858,Stopnie-alarmowe-i-stopnie-alarmowe-crp.html

 

 

                                                                       Burmistrz Nasielska

                                                                        Bogdan Ruszkowski