mmmssssUprzejmie informuję, iż w dniu 2 listopada 2018 roku w jednostce OSP Nasielsk odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu strażackiego zakupionego w ramach  programu  „Priorytet III B wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”. Zadanie „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”. Dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Sprawiedliwości i środkom finansowym gminy udało nam się zakupić sprzęt, który pozwoli nam jeszcze skuteczniej nieść pomoc ludziom, którzy tego będą potrzebować.

 

Zakupiono sprzęt dla:

OSP Nasielsk

 1. Defibrylator;
 2. Detektor prądu przemiennego;
 3. Latarka akumulatorowa;
 4. Sprzęt do oznakowania terenu akcji;

OSP Psucin

 1. Piła ratownicza do szyb klejonych;
 2. Detektor prądu przemiennego;
 3. Latarka akumulatorowa;
 4. Sprzęt do oznakowania terenu akcji;

OSP Nuna

 1. Piła ratownicza do szyb klejonych;
 2. Latarka akumulatorowa;
 3. Sprzęt do oznakowania terenu akcji;

OSP Cieksyn

 1. Defibrylator;

OSP Jackowo

 1. Zbijak do szyb hartowanych;
 2. Piła ratownicza do szyb klejonych;
 3. Nóż do pasów bezpieczeństwa;
 4. Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera;
 5. Osłona zabezpieczająca poszkodowanego;
 6. Plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia na ziemi narzędzi;
 7. Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów;
 8. Agregat prądotwórczy;
 9. Latarka akumulatorowa;

OSP Krzyczki

 1. Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1;
 2. Agregat prądotwórczy;
 3. Latarka akumulatorowa.

Zakupiony sprzęt przyczyni się bardzo istotnie do poprawy bezpieczeństwa w naszej gminie, ułatwi pracę strażakom i podniesie prestiż jednostek OSP. Gratuluję jednostkom  OSP - tych pięknych zakupów. Myślę, że będą one dalej spełniać swoją rolę  i oczekiwania wszystkich strażaków i mieszkańców. Dziękuję wszystkim druhom za zaangażowanie i czas jaki poświęcają sprawom społecznym. Życzę aby ten sprzęt  pomagał Wam w czasie wszystkich akcji ratowniczo-gaśniczych , aby służył jak najlepiej strażackiej misji.

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski