informacjaNumer alarmowy: 112

Pogotowie Ratunkowe: 999

Straż Pożarna: 998

Policja: 997

Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne w Nasielsku: 23 69-12-496, 23 69-31-554

Pogotowie Gazowe: 992, 608-069-128

Pogotowie Energetyczne: 991

Pogotowie Ciepłownicze: 23 691-23-46

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego: 987, 22 595-13-00

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Dworze Maz.: 22 775-42-35, 664-193-167

Wydział Zarządzania Krzyzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej w Nasielsku: 23 69-33-121, 604-213-416

Wydział Ochrony Środowiska i Rowoju Obszrów Wiejskich w Nasielsku: 23 69-33-108, 795-217-407

Utrzymanie przejazdności dróg w Gminie Nasielsk:

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: 23 69-12-364, 572-668-542

Kierownik Działu i Eksploatacji Dróg: 602-712-744

Stacja Uzdatniania Wody w Jackowie: 23 69-12-496

Komisariat Policji w Nasielsku: 23 691-23-77, 691-22-07

Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska w Nasielsku: 23 69-12-203

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielku: 23 691-26-06, 23 691-25-03

Ośrodek Zdrowia w Starych Pieścirogach: 23 691-22-20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie: 23 693-50-05

Poradnia Terapii Uzależnień w Nasielsk: 23 693-02-50

NZOZ "Centrum Medyczne" w Nasielsku: 23 691-25-14

NZOZ TERA-MED w Starych Pieścirogach: 23 693-14-26

NZOZ MEDICA w Nasielsku: 23 693-20-02

Stacja Opieki Caritas Diecezji Płockiej w Nasielsku: 23 693-14-28

Urząd Pocztowy w Nasielsku: 23 691-26-43

Stadion Miejski w Nasielsku: 23 693-13-32

Polski Związek Wędkarki, Koło Nr 13 w Nasielsku: 23 693-00-26

Polski Związek Wędkarki, Koło w Cieksynie: 600-146-746

Nasielski Ośrodek Kultury w Nasielsku: 23 691-23-43

Miejsko-Gminna Publiczna Biblioteka w Nasielsku: 23 691-25-52