foto 1 popowoW sobotę 18.02.2017 r., w Popowie Borowym odbyły się "Gminne Ćwiczenia Sprawdzające" z zakresu budowania magistrali wodnej podczas akcji gaśniczych oraz wycięcie przerębla w lodzie i pobrania wody ze stawu. W działaniach wzięły udział wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Nasielsk (OSP Psucin, OSP Nasielsk, OSP Cieksyn, OSP Nuna, OSP Krzyczki, OSP Jaskółowo oraz OSP Jackowo).


 Zabezpieczeniem pracy strażaków na lodzie i akwenie wodnym zajęli się druhowie z OSP Ratownictwo Wodne Nowy Dwór Mazowiecki. Całą akcją dowodził wyznaczony przez przedstawiceli danych jednostek, druh Daniel Włodarski. Podczas ćwiczeń strażacy napotkali trudności z wycięciem przerębla. Powodem był gruby lód, mający ponad metr grubości. Mimo trudności, poradzili sobie z problemem i po chwili podali dwa prądy wody do basenu na brzegu i dalej do magistrali rozstawionej na odcinku 1 kilometra. Serdecznie dziękujemy organizatorom ćwiczeń (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim), Miejsko-Gminnemu Komendantowi OSP - druhowi Andrzejowi Sosnowskiemu za współorganizownie oraz druhom z OSP Jaskółowo za przygotowanie ciepłego posiłku. Dziękujemy także mieszkańcom Popowa Borowego za akceptację ćwiczeń.

 

Ze strażackim pozdrowieniem
Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego
Związku OSP RP w Nasielsku
Renata Włodarska