mmmssssUprzejmie informuję, iż w dniu 2 listopada 2018 roku w jednostce OSP Nasielsk odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu strażackiego zakupionego w ramach  programu  „Priorytet III B wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”. Zadanie „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”. Dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Sprawiedliwości i środkom finansowym gminy udało nam się zakupić sprzęt, który pozwoli nam jeszcze skuteczniej nieść pomoc ludziom, którzy tego będą potrzebować.

informacjaUprzejmie informuję, iż w dniach 28-29 września 2017 roku na terenie gminy Nasielsk w ramach szkolenia obronnego, przeprowadzone zostanie powiatowo-gminne ćwiczenie pod kryptonimem „NAREW – 2017”, którego tematem będzie „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny na terenie powiatu nowodworskiego.

Epizod praktyczny: uszkodzenie urządzeń technicznych z gazem propan-butan w zakładzie „WASBRUK” w m. Stare Pieścirogi ul. Stefana Żółkiewskiego 1. Do atmosfery wydobywa się gaz propan butan. O zaistniałej sytuacji pracownicy zostaną ostrzeżeni za pomocą syreny alarmowej w godz. 1055 – 1130. Będą to sygnały alarmowe ćwiczebne.

pdf-pobierz tabelę zawierającą sygnały alarmowe-

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej