Opłata za korzystanie:
1) z boiska głównego (cena zawiera wynajem dwóch szatni) - 120 zł/godz.,
2) z boiska bocznego (cena zawiera wynajem dwóch szatni) - 60 zł/godz.,
3) z boiska bocznego z oświetleniem (cena zawiera wynajem dwóch szatni) - 120 zł/godz.,
4) z dodatkowej szatni - 25 zł/godz.,
5) z sali konferencyjnej w budynku - 25 zł/godz.,
6) z sali treningowej w budynku - 15  zł/godz.,
7) z całego obiektu (budynek wraz z całym terenem stadionu) - 1200 zł/dzień.
Opłata za miejsce na prowadzenie działalności gospodarczej podczas imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych lub w celu prowadzenia działalności handlowej lub usługowej (wraz z pojazdami samochodowymi) - 15 zł/1 m2/miesiąc.
Opłata za umieszczenie reklamy - 13,20 zł/1 m2/miesiąc.
Korzystanie ze Stadionu wymaga zgody Administratora i ustalenia z nim terminu oraz zawarcia umowy.

Bezpłatnie mogą korzystać ze Stadionu po wcześniejszym ustaleniu terminu z Administratorem oraz podpisaniu umowy:

1) kluby i stowarzyszenia kultury fizycznej z terenu Gminy Nasielsk,
2) placówki oświatowe z terenu Gminy Nasielsk,
3) inne grupy, które uzyskały zgodę Burmistrza Nasielska.
Osoby zainteresowane wynajęciem powinny kontaktować się z Panem Markiem Prusinowskim – Zarządcą Stadionu Miejskiego w Nasielsku tel. 501-655-304

Z poważaniem
Bogdan Ruszkowski
Burmistrz Nasielska