"Moje boisko Orlik - 2012"

"Moje boisko Orlik - 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nasielsku ul. Kościuszki 21

Obiekt składa się z:

1. Boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30m x62m z wyposażeniem.

2. Boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 19,1m x32,1 m z wyposażeniem.

3. Budynku sanitarno-szatniowego kontenerowego o powierzchni 60 m2.

 

Zarządca obiektu: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku tel. 23 691 25 56