Gminna Rada Sportu

Gminna Rada Sportu w Nasielsku powołana została jako zespół o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym. W Radzie uczestniczą przedstawiciele organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 65/20 Burmistrza Nasielska z dnia 6 maja 2020r. w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu w Nasielsku, ustalenia zasad powoływania jej członków oraz ustalenia regulaminu jej działania

Zarządzenie Nr 66/20 Burmistrza Nasielska z dnia 7 maja 2020r. w sprawie powołania składu Gminnej Rady Sportu w Nasielsku