W dniach 06.02-12.02.2022 r. w Kosarzyskach k. Piwnicznej Zdroju odbyło się zimowisko w którym wzięło udział 15 zuchów z 4 Gromady Zuchowej „Poszukiwacze Żywiołów”, 14 harcerzy z Próbnej Drużyny Harcerskiej oraz 7 osób kadry.

Celem zimowiska było zapewnienie dzieciom udziału w wypoczynku zimowym. Zuchy i harcerze uczyli się spędzać czas bez telefonów, na świeżym powietrzu, nawiązując relacje z rówieśnikami i uczestnicząc we wspólnych zabawach i współzawodnictwie. Zapewnienie dzieciom takiego sposobu spędzania wolnego czasu jest bardzo ważne, szczególnie teraz, gdy ich kontakt z rówieśnikami jest przez naukę zdalną znacznie ograniczony. W czasie zimowiska można było zaobserwować pozytywny wpływ braku bodźców elektronicznych na zachowanie dzieci. Ponadto czas spędzany na zabawach na świeżym powietrzu pomógł wzmocnić kondycję fizyczną dzieci, co również wpłynęło na poprawę ich kondycji psychicznej. Zgodnie z założeniami programowymi, dzieci podczas zimowiska nie korzystały z telefonów komórkowych (telefony były zdeponowane u kadry i dzieci mogły tylko w określonych godzinach zadzwonić do rodziców jeżeli wyrażały taką chęć), nie oglądały też telewizji ani nie miały dostępu do komputera. Kadra zapewniała dzieciom gry i zabawy pozwalające na pobudzanie ciekawości świata, wspólną zabawę, edukację i dużo ruchu na świeżym powietrzu. W czasie zimowiska przeprowadzono z dziećmi także cykl pogadanek dotyczących zdrowych i niezdrowych nawyków oraz uzależnień. 

Wśród młodszych dzieci (zuchów) zajęcia dotyczyły głównie zbyt dużej ilości czasu spędzanego przed telewizorem, komputerem, czy telefonem. Dzieci dowiedziały się, że każda tego typu aktywność, jeżeli staje się zbyt pochłaniająca czas, może prowadzić do uzależnienń behawioralnych, problemów z nauką, nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, zachowaniem czy z problemami w rodzinie. Wskazano dzieciom, że alternatywą spędzania czasu bez elektroniki jest zabawa, czaytanie, czy spędzanie czasu z innymi ludźmi.

Ze starszymi dziećmi (z harcerzami) poza tematyką przedstawioną powyżej omówiono także mechanizm powstawania uzależnień od używek, tak ogólnodostępnych jak alkohol czy papierosy, jak i nielegalnych jakimi są narkotyki oraz dopalacze. Zwrócono uwagę na aktywne formy spędzania czasu i na ważność utrzymywania kontaktów międzyludzkich z rówieśnikami oraz z rodziną. Szczegółowo omówiono 10 punkt Prawa Harcerskiego, który stanowi „Harcerz pracuje nad sobą, jest czysty w myśli, w mowie i uczynkach, jest wolny od nałogów”.

Transport na zimowisko został dofinansowany w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.