W pierwszym tygodniu ferii zimowych nasza Gromada Zuchowa Poszukiwacze Żywiołów z Nasielska wyjechała na zasłużony wypoczynek do Kampinosu. Zuchy codziennie szukały w lesie zadań od Żywiołów, uczyły się poprzez zabawę i zdobywały zuchowe doświadczenie. Zrealizowaliśmy również program profilaktyczny uzależnień od telefonów komórkowych, tabletów i telewizji. Nasze Zuchy nie miały ze sobą telefonów, a program był tak ciekawy, że nikt za nimi nie tęsknił. Nasze działania służą wszechstronnej edukacji i rozwojowi młodego człowieka. Na specjalnym spotkaniu rozmawialiśmy o korzyściach i zagrożeniach wynikających z użytkowania smartfonów. 

 

Cały wyjazd mógł być zrealizowany dzięki dofinansowaniu  z  Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2020 z Urzędu Miejskiego w Nasielsku. 

Serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi za wsparcie!