warsztaty 7 8

W dniach 14-21 lipca w Lidzbarku nad Jeziorem Welskim (powiat działdowski) odbył się obóz sportowo-rekreacyjny z programem profilaktyki uzależnień organizowany przez Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” działający przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku. Wzięło w nim udział 28 zawodniczek i zawodników z roczników 2008-2011. Bazą noclegową był Ośrodek Kolonijny Danusia II. Zajęcia treningowe realizowane były na wynajętych boiskach MOSiR Lidzbark.

Przez pierwsze 4 dni zawodnicy mieli treningi dwa razy dziennie, przez kolejne trzy, zajęcia treningowe odbywały się raz dziennie. Treścią zajęć było doskonalenie indywidualnych umiejętności zawodników zarówno technicznych jak i taktycznych, doskonalenie taktyki zespołu, współpracy pomiędzy formacjami i rozwój zdolności motorycznych. Podczas obozu zawodnicy UKS-u rozegrali mecze sparingowe ze swoimi rówieśnikami z MKS Sokół Ostróda i MKS Radomiak Radom. Oprócz zajęć skoncentrowanych na poprawie umiejętności stricte piłkarskich, uczestnicy obozu aktywnie spędzali czas wolny. Grali w streetball, siatkówkę plażową, tenisa stołowego, ringo i kometkę. Pogoda dopisała, więc każdego dnia uczestnicy zażywali kąpieli w jeziorze. Każda forma aktywności wspomaga rozwój psychofizyczny młodego sportowca, jest czynnikiem budującym więzi koleżeńskie, zaspokaja chęć rywalizacji, kreuje ducha fair play. Dzieci nabywają umiejętności i nawyki ważne w ich rozwoju. Zajęciami integrującymi grupę były też gry i zabawy świetlicowe, quizy, dyskoteki obozowe oraz wspólne ognisko.

Zawodnicy uczestniczyli również w wartsztatach profilaktycznych "NAŁOGOM MÓWIE STOP!" oraz "KSZTAŁTOWANIE ZDROWYCH NAWYKÓW.", których celem było ukazanie problematyki uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od substancji psychoaktywnych. Podczas warsztatów zostały przeprowadzone krótkie wykłady połączone z oglądaniem filmów profilaktycznych oraz pracą dzieci w grupach. Zorganizowany został także quiz wiedzy o tematyce prozdrowotnej, tak ważnej w życiu młodego sportowca.

Podczas wycieczek w terenie, uczestnicy obozu poznawali najbliższą okolicę z bogatą florą chakterystyczną dla tej części Mazur. Dzieci poznały również historię miasta i regionu podczas zwiedzania ścieżki historycznej.

Transport na obóz został dofinansowany w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. 

 

DSC_0263.jpg DSC_0285.jpg DSC_0297.jpg

DSC_0313.jpg