6 września 2021 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku po raz drugi, wspólnie z Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku włączyła się do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie pod patronatem Pary Prezydenckiej z elementami profilaktyki.

Akcja Narodowe Czytanie zapoczątkowana została w 2012 roku przez Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego z okazji 200-lecia Drugiej Wojny Polskiej i najazdu Napoleona na Rosję, podczas którego miał miejsce opisany w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza ostatni zajazd na Litwie. Publiczne czytanie Pana Tadeusza odbyło się 8 września 2012 roku. W 2013 roku w całej Polsce czytaliśmy dzieła Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz Lalkę Bolesława Prusa. W 2016 roku Para Prezydencka rozpoczęła Narodowe Czytanie Quo vadis Henryka Sienkiewicza w warszawskim Ogrodzie Saskim. W 2017 roku lekturą Narodowego Czytania było Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Akcja Narodowe Czytanie w 2018 roku miała wyjątkowy charakter – w związku z jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Para Prezydencka zaprosiła do czytania Przedwiośnia Stefana Żeromskiego. W 2019 roku lekturą ósmego Narodowego Czytania było osiem nowel polskich. Balladyna Juliusza Słowackiego była lekturą dziewiątej odsłony Narodowego Czytania w 2020 roku.

Do wspólnego czytania zaproszono przedstawicielkę Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, Panią Joannę Kozerewicz, kierownik Wydziału Obsługi Szkół i Edukacji oraz Pana Marka Maluchnika, Sekretarza Nasielska.

Na początku „Czytania” wszystkich zebranych w imieniu własnym i organizatorów oraz współorganizatorów spotkania powitały serdecznie dyrektor szkoły Pani Małgorzata Łaciak i dyrektor biblioteki Pani Jolanta Budziszewska-Rogalska, która przybliżyła zebranym informacje o akcji Narodowe Czytanie. Następnie głos zabrały przedstawicielki licealnej młodzieży, wprowadzając uczestników w tematykę czytanego utworu. Następnie zaproszeni goście wraz z organizatorami spotkali się na drugim śniadaniu u Dulskich, czyli pikniku na trawie przed budynkiem szkoły i odczytali fragmenty „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej – lektury tegorocznej odsłony Narodowego Czytania.

Warto przypomnieć, że „Moralności pani Dulskiej” to dramat Gabrieli Zapolskiej, którego prapremiera odbyła się w 1906 r. w Krakowie, a wydany został w Warszawie w 1907 r. Jest to jedno z najważniejszych dzieł autorki.

Na zakończenie spotkania rozstrzygnięto sześć konkursów zorganizowanych przez uczniów liceum w kategoriach: konkurs pięknego czytania, konkurs z treści lektury, konkurs na najlepszą charakteryzację – wcielenie się w wybraną postać, konkurs na przedstawienie teatralne oraz konkurs plastyczny w dwóch kategoriach – projekt okładki książki Gabrieli Zapolskiej pt. „Moralność pani Dulskiej” oraz plakat zapowiadający przedstawienie teatralne. Wyłonieni zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali dyplomy, nagrody książkowe oraz słodkie upominki. Każdy uczestnik Narodowego Czytania otrzymał certyfikat z tego wydarzenia. Dodatkowo wszystkie egzemplarze „Moralności pani Dulskiej” zostały podstemplowane okolicznościową pieczęcią.

Przeprowadzone konkursy miały za zadanie wzmocnić poczucie własnej wartości u dzieci i młodzieży oraz zachęcenie ich do aktywnego spędzania wolnego czasu, z dala od telefonu, komputera.

Ponadto podczas spotkania zostały rozdane uczniom ulotki profilaktyczne o alkoholu, narkotykach i dopalaczach w celu ostrzeżenia ich, jak groźne są używki i jakie konsekwencje dla zdrowia powodują. Jednocześnie ma to za zadanie zminimalizować ryzyko wystąpienia u nich zachowań ryzykownych (eksperymentowania z alkoholem lub innymi substancjami odurzającymi).

Serdecznie zapraszamy do Miejsko-Gminnej Biblioteki w Nasielsku wszystkie chętne osoby z własnymi egzemplarzami „Moralności pani Dulskiej” w celu zaopatrzenia ich w okazjonalną pieczęć z tegorocznej odsłony Narodowego Czytania. Już dzisiaj pragniemy poinformować Państwa, iż na lekturę kolejnej edycji wybrano „Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza.

Nagrody książkowe oraz słodycze dla uczestników akcji zostały sfinansowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii.