Informujemy, iż Gmina Nasielsk przystąpiła do kampanii profilaktycznej "Przeciw pijanym kierowcom!", której głównym celem jest zapobieganie nietrzeźwości na drogach. W ramach kampanii przekazano do szkół ponadgimnazjalnych oraz punktów sprzedaży napojów alkoholowych materiały edukacyjno- informacyjne. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.