Jak co roku, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku przygotowała bogatą ofertę zajęć dla dzieci spędzających wakacje w mieście. Odbywały się one od 26 lipca do 4 sierpnia br.

W poniedziałek, 26 lipca, odbyły się pierwsze letnie zajęcia. Na wstępie spotkania bibliotekarka z oddziału dla dzieci i młodzieży rozmawiała z uczestnikami zajęć na temat promocji zdrowia i rozpoznawania własnych potrzeb oraz podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących zdrowia. Drugą część spotkania stanowiły warsztaty kreatywne, a ich efektem były koralikowe dzwonki wietrzne.

Drugie zajęcia wakacyjne w bibliotece odbyły się w środę, 28 lipca. Spotkanie rozpoczęło się od rozmowy z uczestnikami na temat spędzania wolnego czasu w sposób bezpieczny i twórczy, czyli bezpieczeństwa podczas wakacji. Zwrócona została uwaga na to, jak należy zachowywać się i na co zwracać szczególną uwagę podczas wakacyjnych wyjazdów. Dzieci dowiedziały się też jakie przedmioty należy koniecznie zabrać ze sobą na wakacyjną wyprawę. Przypomniane zostały również numery telefonów alarmowych do poszczególnych służb. Następnie odbyły się warsztaty kreatywne o tematyce – „Moje małe akwarium”. Zajęcia te pozwoliły dzieciom puścić wodze wyobraźni, a w efekcie końcowym powstały bajkowe, kolorowe akwaria.

Trzeci dzień „Lata w Mieście z Biblioteką” (30 lipca) minął pod hasłem „Animacyjnie, bezpiecznie i zdrowo”. Zajęcia poprowadziła animatorka. Wspólna zabawa rozpoczęła się od robienia baniek, następnie były zabawy z chustą animacyjną. Kolejną atrakcją było przeciąganie liny i zabawa ćwicząca równowagę, czyli przeskakiwanie przez linę. Później przyszedł czas na zajęcia taneczne. Na zakończenie wakacyjnych zajęć każde dziecko otrzymało wybrane zwierzątko z balonowego Zoo.

Poniedziałek, 2 sierpnia, czyli czwarty dzień wakacji z biblioteką rozpoczął się od rozmowy na temat asertywności, wzmacniania poczucia własnej wartości oraz radzenia sobie ze stresem. Pani Jola, starszy bibliotekarz z oddziału dla dzieci i młodzieży tłumaczyła uczestnikom spotkania co to jest asertywność. Drugim etapem wakacyjnego spotkania były warsztaty plastyczne. Uczestnicy zajęć wykonali kolorowe mandale.

Ostatni dzień „Lata w Mieście z Biblioteką” (4 sierpnia) upłynął animacyjnie, bezpiecznie i zdrowo, dzieci uczestniczyły w różnych, ciekawych zajęciach.

Wszyscy uczestnicy już nie mogą doczekać się kolejnych zajęć, na które serdecznie zapraszamy podczas ferii zimowych.

Materiały na warsztaty kreatywne i plastyczne oraz usługa animatora zostały sfinansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2021 rok.