Dyżur Psychologa

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Nasielsk do korzystania z pomocy psychologa Pani Anny Ścioch w Poradni Terapii Uzależnień, ul. Warszawska 52 w Nasielsku, 

tel. 23 69 30 250 w każdą środę w godz. od 8:00 do 11:00. Psycholog udziela poradnictwa indywidualnego w trudnych sytuacjach życiowych, rodzinnych, traumatycznych, związanych z: uzależnieniem, współuzależnieniem, przemocą, sytuacją kryzysową. 

Osoby zainteresowane spotkaniem z psychologiem proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nasielsku bezpośrednio w Sekretariacie MOPS – pokój nr 6 na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku lub telefonicznie pod numerem telefonu 23 69 33 006.

Zapraszamy również do Punktu Konsultacyjnego przy Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

  • jeśli picie alkoholu jest problemem dla Ciebie lub kogoś z twoich bliskich,
  • podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby,
  • jesteś uwikłany w przemoc domową,
  • jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika,
  • potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej.

Punkt Konsultacyjny jest przeznaczony dla osób chcących zasięgnąć rady specjalisty w leczeniu uzależnień. Zapraszamy zarówno osoby nadużywające alkoholu, jak i ich rodziny do korzystania z rozległej wiedzy terapeuty.


Punkt Konsultacyjny Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nasielsku

Dyżur - Maria Sierzputowska - przewodnicząca MGKRPA - specjalista psychoterapii uzależnień

wtorki od godz. 8.00 do 12.00

tel: 23 69 33 000 wew. 115 lub bezpośrednio 23 69 33 015

Konsultacje psychologa i terapeuty są bezpłatne!