Dyżur Psychologa:

Zapraszamy mieszkańców Gminy Nasielsk do korzystania z pomocy psychologa w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku w każdą środę w godz. od 7:55 do 10:55 (pok. 113) - Psycholog Anna Ścioch

Psycholog będzie udzielał poradnictwa indywidualnego w trudnych sytuacjach życiowych, rodzinnych, traumatycznych, związanych z: uzależnieniem, współuzależnieniem, przemocą, sytuacją kryzysową. 

Osoby zainteresowane spotkaniem z psychologiem proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nasielsku bezpośrednio w Sekretariacie MOPS – pokój nr 6 na parterze budynku Urzędu lub telefonicznie pod numerem telefonu (23 693 33 006). Zapisu na wizytę u psychologa można też dokonać w trakcie dyżurów ww. psychologów.

 

Zapraszamy również do Punktu Konsultacyjnego przy Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

  • Jeśli picie alkoholu jest problemem dla Ciebie lub kogoś z twoich bliskich,
  • podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby,
  • jesteś uwikłany w przemoc domową,
  • jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika,
  • potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej

Punkt Konsultacyjny jest przeznaczony dla osób chcących zasięgnąć rady specjalisty w leczeniu uzależnień. Zapraszamy zarówno osoby nadużywające alkoholu, jak i ich rodziny do korzystania z rozległej wiedzy terapeuty.

Dyżur Specjalisty Terapii Uzależnień

Maria Sierzputowska - Specjalista Terapii Uzależnień - w każdy poniedziałek w godz. od 11.00 do 12.30 oraz w każdy wtorek w godz. od 15:30 do 18:00 w Poradni Terapii Uzależnień, ul. Warszawska 52 w Nasielsku, tel. 23 693 02 50

 

Konsultacje psychologa i terapeuty są bezpłatne!