Informujemy, iż w Gminie Nasielsk funkcjonuje Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której celem jest inicjowanie, opiniowanie, wydawanie postanowień oraz prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należących do zadań własnych gminy.

Zarządzenie Nr 127/18 z dn. 10 września 2018r. w sprawie powołania i nadania Regulaminu Miejsko- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nasielsku

Regulamin Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nasielsku