Pomoc psychologa i terapeuty

Dyżur Psychologa

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Nasielsk do korzystania z pomocy psychologa Pani Anny Ścioch w Poradni Terapii Uzależnień, ul. Warszawska 52 w Nasielsku, 

tel. 23 69 30 250 w każdą środę w godz. od 8:00 do 11:00. Psycholog udziela poradnictwa indywidualnego w trudnych sytuacjach życiowych, rodzinnych, traumatycznych, związanych z: uzależnieniem, współuzależnieniem, przemocą, sytuacją kryzysową. 

Osoby zainteresowane spotkaniem z psychologiem proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nasielsku bezpośrednio w Sekretariacie MOPS – pokój nr 6 na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku lub telefonicznie pod numerem telefonu 23 69 33 006.

Zapraszamy również do Punktu Konsultacyjnego przy Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

  • jeśli picie alkoholu jest problemem dla Ciebie lub kogoś z twoich bliskich,
  • podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby,
  • jesteś uwikłany w przemoc domową,
  • jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika,
  • potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej.

Punkt Konsultacyjny jest przeznaczony dla osób chcących zasięgnąć rady specjalisty w leczeniu uzależnień. Zapraszamy zarówno osoby nadużywające alkoholu, jak i ich rodziny do korzystania z rozległej wiedzy terapeuty.

Dyżury ww. punkcie pełni specjalista terapii uzależnień Pani Maria Sierzputowska w każdy wtorek w godz. od 8.00 do 12.00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, pokój nr 2 (parter).

 

Konsultacje psychologa i terapeuty są bezpłatne!

MGKRPA

Informujemy, iż w Gminie Nasielsk funkcjonuje Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której celem jest inicjowanie, opiniowanie, wydawanie postanowień oraz prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należących do zadań własnych gminy.

Zarządzenie Nr 127/18 z dn. 10 września 2018r. w sprawie powołania i nadania Regulaminu Miejsko- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nasielsku

Regulamin Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nasielsku

6 września 2021 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku po raz drugi, wspólnie z Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku włączyła się do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie pod patronatem Pary Prezydenckiej z elementami profilaktyki.

Więcej o: Narodowe Czytanie „Moralności pani...

Jak co roku, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku przygotowała bogatą ofertę zajęć dla dzieci spędzających wakacje w mieście. Odbywały się one od 26 lipca do 4 sierpnia br.

Więcej o: Akcja Lato w Mieście 2021

warsztaty 7 8

W dniach 14-21 lipca w Lidzbarku nad Jeziorem Welskim (powiat działdowski) odbył się obóz sportowo-rekreacyjny z programem profilaktyki uzależnień organizowany przez Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” działający przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku. Wzięło w nim udział 28 zawodniczek i zawodników z roczników 2008-2011. Bazą noclegową był Ośrodek Kolonijny Danusia II. Zajęcia treningowe realizowane były na wynajętych boiskach MOSiR Lidzbark.

Więcej o: Relacja z obozu sportowo-rekreacyjnego...

warsztaty 7 8W dniach 26-29.01.2021r. społeczność Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym wzięła udział w warsztatach profilaktycznych, w ramach projektu zintegrowanych działań „Twoja postawa ma znaczenie”.

Więcej o: Warsztaty Profilaktyczne "Twoja...