Pomoc psychologa i terapeuty

Dyżur Psychologa

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Nasielsk do korzystania z pomocy psychologa Pani Anny Ścioch w Poradni Terapii Uzależnień, ul. Warszawska 52 w Nasielsku, 

tel. 23 69 30 250 w każdą środę w godz. od 8:00 do 11:00. Psycholog udziela poradnictwa indywidualnego w trudnych sytuacjach życiowych, rodzinnych, traumatycznych, związanych z: uzależnieniem, współuzależnieniem, przemocą, sytuacją kryzysową. 

Osoby zainteresowane spotkaniem z psychologiem proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nasielsku bezpośrednio w Sekretariacie MOPS – pokój nr 6 na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku lub telefonicznie pod numerem telefonu 23 69 33 006.

Zapraszamy również do Punktu Konsultacyjnego przy Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

  • jeśli picie alkoholu jest problemem dla Ciebie lub kogoś z twoich bliskich,
  • podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby,
  • jesteś uwikłany w przemoc domową,
  • jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika,
  • potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej.

Punkt Konsultacyjny jest przeznaczony dla osób chcących zasięgnąć rady specjalisty w leczeniu uzależnień. Zapraszamy zarówno osoby nadużywające alkoholu, jak i ich rodziny do korzystania z rozległej wiedzy terapeuty.


Punkt Konsultacyjny Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nasielsku

Dyżur - Maria Sierzputowska - przewodnicząca MGKRPA - specjalista psychoterapii uzależnień

wtorki od godz. 8.00 do 12.00

tel: 23 69 33 000 wew. 115 lub bezpośrednio 23 69 33 015

Konsultacje psychologa i terapeuty są bezpłatne!

W dniach 06.02-12.02.2022 r. w Kosarzyskach k. Piwnicznej Zdroju odbyło się zimowisko w którym wzięło udział 15 zuchów z 4 Gromady Zuchowej „Poszukiwacze Żywiołów”, 14 harcerzy z Próbnej Drużyny Harcerskiej oraz 7 osób kadry.

Więcej o: Relacja z zimowisk 4 Gromady Zuchowej...

6 września 2021 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku po raz drugi, wspólnie z Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku włączyła się do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie pod patronatem Pary Prezydenckiej z elementami profilaktyki.

Więcej o: Narodowe Czytanie „Moralności pani...

Jak co roku, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku przygotowała bogatą ofertę zajęć dla dzieci spędzających wakacje w mieście. Odbywały się one od 26 lipca do 4 sierpnia br.

Więcej o: Akcja Lato w Mieście 2021

warsztaty 7 8

W dniach 14-21 lipca w Lidzbarku nad Jeziorem Welskim (powiat działdowski) odbył się obóz sportowo-rekreacyjny z programem profilaktyki uzależnień organizowany przez Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” działający przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku. Wzięło w nim udział 28 zawodniczek i zawodników z roczników 2008-2011. Bazą noclegową był Ośrodek Kolonijny Danusia II. Zajęcia treningowe realizowane były na wynajętych boiskach MOSiR Lidzbark.

Więcej o: Relacja z obozu sportowo-rekreacyjnego...