Pomoc psychologa i terapeuty

Dyżur Psychologa:

Zapraszamy mieszkańców Gminy Nasielsk do korzystania z pomocy psychologa w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku w każdą środę w godz. od 7:55 do 10:55 (pok. 113) - Psycholog Anna Ścioch

Psycholog będzie udzielał poradnictwa indywidualnego w trudnych sytuacjach życiowych, rodzinnych, traumatycznych, związanych z: uzależnieniem, współuzależnieniem, przemocą, sytuacją kryzysową. 

Osoby zainteresowane spotkaniem z psychologiem proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nasielsku bezpośrednio w Sekretariacie MOPS – pokój nr 6 na parterze budynku Urzędu lub telefonicznie pod numerem telefonu (23 693 33 006). Zapisu na wizytę u psychologa można też dokonać w trakcie dyżurów ww. psychologów.

 

Zapraszamy również do Punktu Konsultacyjnego przy Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

  • Jeśli picie alkoholu jest problemem dla Ciebie lub kogoś z twoich bliskich,
  • podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby,
  • jesteś uwikłany w przemoc domową,
  • jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika,
  • potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej

Punkt Konsultacyjny jest przeznaczony dla osób chcących zasięgnąć rady specjalisty w leczeniu uzależnień. Zapraszamy zarówno osoby nadużywające alkoholu, jak i ich rodziny do korzystania z rozległej wiedzy terapeuty.

Dyżur Specjalisty Terapii Uzależnień

Maria Sierzputowska - Specjalista Terapii Uzależnień - w każdy poniedziałek w godz. od 11.00 do 12.30 oraz w każdy wtorek w godz. od 15:30 do 18:00 w Poradni Terapii Uzależnień, ul. Warszawska 52 w Nasielsku, tel. 23 693 02 50

 

Konsultacje psychologa i terapeuty są bezpłatne!

MGKRPA

Informujemy, iż w Gminie Nasielsk funkcjonuje Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której celem jest inicjowanie, opiniowanie, wydawanie postanowień oraz prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należących do zadań własnych gminy.

Zarządzenie Nr 127/18 z dn. 10 września 2018r. w sprawie powołania i nadania Regulaminu Miejsko- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nasielsku

Regulamin Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nasielsku

warsztaty 7 8W dniach 26-29.01.2021r. społeczność Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym wzięła udział w warsztatach profilaktycznych, w ramach projektu zintegrowanych działań „Twoja postawa ma znaczenie”.

Więcej o: Warsztaty Profilaktyczne "Twoja...

3 sierpnia rozpoczęliśmy wspólną przygodę z dziećmi. Poniedziałek był dla nas dniem powitalnym. We wtorek wraz z dziećmi udaliśmy się̨ do warszawskiego ZOO. Co prawda deszczowa pogoda nie sprzyjała wędrówkom, ale dzieci były zadowolone i uważnie słuchały ciekawostek o zwierzętach, które wspomniała im Pani przewodnik. W środę spędzaliśmy czas na świeżym powietrzu na naszym obiekcie. Po śniadaniu czekały na nas warsztaty z profilaktyki uzależnień. W czwartkowe południe udaliśmy się do kina, gdzie wspólnie obejrzeliśmy bajkę pt. ”Turu. W pogoni za sławą”. Bajka zaciekawiła zarówno maluchów, jak i starszych. W piątkowy dzień na dzieci czekały rożne atrakcje na stadionie. Opiekunowie zadbali o różnorodność ćwiczeń i zabaw, które dzieci z radością wykonywały. Dzień zakończyliśmy wspólną rywalizacją – przeciąganiem liny. Oczywiście konkursy bez nagród to żadne konkursy, dlatego zwycięska drużyna została obdarowana cukierkami.

Więcej o: Relacja z półkolonii z programem...

wyjazd do kampinosu

W pierwszym tygodniu ferii zimowych nasza Gromada Zuchowa Poszukiwacze Żywiołów z Nasielska wyjechała na zasłużony wypoczynek do Kampinosu. Zuchy codziennie szukały w lesie zadań od Żywiołów, uczyły się poprzez zabawę i zdobywały zuchowe doświadczenie. Zrealizowaliśmy również program profilaktyczny uzależnień od telefonów komórkowych, tabletów i telewizji. Nasze Zuchy nie miały ze sobą telefonów, a program był tak ciekawy, że nikt za nimi nie tęsknił. Nasze działania służą wszechstronnej edukacji i rozwojowi młodego człowieka. Na specjalnym spotkaniu rozmawialiśmy o korzyściach i zagrożeniach wynikających z użytkowania smartfonów. 

Więcej o: Relacja z wyjazdu do Kampinosu Próbnej...

Informujemy, iż Gmina Nasielsk przystąpiła do kampanii profilaktycznej "Przeciw pijanym kierowcom!", której głównym celem jest zapobieganie nietrzeźwości na drogach. W ramach kampanii przekazano do szkół ponadgimnazjalnych oraz punktów sprzedaży napojów alkoholowych materiały edukacyjno- informacyjne. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.