Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pdf Uchwała Nr IX/44/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk
pdf Zarządzenie Nr 128/17 Burmistrza Nasielska z dnia 25 września 2017 roku w sprawie powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk.

ZASADY DZIAŁANIA RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO GMINY NASIELSK

 §1.

 1. Rada Działalności Pożytku Publinczego Gminy Nasielsk, zwana dalej "Radą", opracowuje roczny plan pracy i harmonogram spotkań.
 2. Pierwszy roczny plan pracy Rada opracowuję podczas swojego pierwszego posiedzenia do końca danego roku kalendarzowego.
 3. Plan pracy na kolejny rok kalendarzowy Rada opracowuje najpóźniej na pierwszym posiedzeniu w danym roku.

§2.

 1. Na początku roku kalenrzadowego Rada współnie z Burmistrzem Nasielska ustala, jakie dokumenty będą przekazywane Radzie do konsultacji i opiniowania.
 2. W 2015 roku, tj. w roku, w którym został dokonany wybór Rady, ustalenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w terminie napóźniej do dnia 15 września.

§3.

Po zakończeniu roku kaledarzowego Rada przygotowuje wprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności.

§4.

Mając na uwadze przejrzystość działania Rady oraz jak najszersze informowanie o pracach Rady, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku publikowane są informacje o działaności Rady, w szczególności:

 1. uchwała Rady Miejskiej w Nasielsk w sprawie określenia trybu powołowyania człoków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pozytku Publicznego Gminy Nasielsk,
 2. zarządzenie Burmistrza Nasielska w sprawie powołania Rady Działalności Pozytku Publicznego Gminy Nasielsk,
 3. informacje o porządku, terminie i miejscu zapowiadanych obrad Rady,
 4. protokoły z posiedzeń Rady,
 5. spis uchwał Rady,
 6. treść uchwał Rady,
 7. sprawozdanie merytoryczne z działalności Rady.