Drukuj
Zapraszamy do zapoznania się z „Programem Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.
 
Programem Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
 
doc wzór oferta realizacji zadania publicznego
doc wzór uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
doc wzór aktualizacja oferty
doc wzór uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego
doc wzór – sprawozdanie z realizacji zadania publicznego
pdf program współpracy
pdf wzór umowy wolontariackiej
pdf sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi za rok 2013
pdf sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi za rok 2014
pdf

sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi za rok 2015

pdf sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi za rok 2016

--> Wykaz podmiotów pozarządowych