UWAGA! Ze względu na generowany duże obciążenia po stronie kamer, 1kamera ma ustawiony autostart, pozostałe 2kamery należy włączyć ręcznie.

UWAGA! Ze względu na generowany duże obciążenia po stronie kamer, 1kamera ma ustawiony autostart, pozostałe 2kamery należy włączyć ręcznie.