Drukuj

Kontakt:

 

Uchwała Nr IX/44/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk

Zarządzenie Nr 128/17 Burmistrza Nasielska z dnia 25 września 2017 roku w sprawie powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk.

Zarządzenie Nr 36/19 Burmistrza Nasielska z dnia 18 lutego 2019 roku zmieniającezarządzenie w sprawie powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk