W październiku 2018 roku wydane zostały  nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rozporządzenia te między innymi wprowadziły nowe wzory ofert, umów i sprawozdań, czyli podstawowych dokumentów systemu zlecania zadań publicznych. Zgodnie z treścią przepisów wprowadzających nowe wzory mają obowiązywać w konkursach ofert ogłaszanych po dniu 1 marca 2019 roku.

UWAGA: poniższe druki należy stosować do konkursów ofert ogłoszonych PO 1 marca 2019r. i do ofert złożonych w trybie "małego grantu" PO 1 marca 2019r.

doc Oferta realizacji zadania publicznego (.docx)    .DOC
doc Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (.docx)    .DOC
doc Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego (.docx)    .DOC
doc Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego (.docx)    .DOC
 pdf Instrukcja Wypełniania - Oferta realizacji zadania publicznego
 pdf Instrukcja Wypełniania - Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

W przypadku konkursów ofert ogłoszonych PRZED 1 marca 2019r. i do ofert złożonych w trybie "małego grantu" PRZED 1 marca 2019r. stosuje się dotychczasowe druki sprawozdań.

doc Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego
doc Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

pdf Umowa wolontariacka (wzór)

Zapraszamy do składania wniosków w ramach inicjatywy lokalnej.

Więcej o: Inicjatywa lokalna