Logo słowne: Nasielsk - Warto Powracać
Logo słowne: Nasielsk - Warto Powracać

Logo słowne: logiem słownym jest hasło" Nasielsk - Warto powracać" autorstwa Anny Rajkowskiej. Logo słowne zostało wybrane w 2011 roku w wyniku zorganizowanego konkursu na logo słowne Gminy Nasielsk.  Od tamtego czasu Gmina Nasielsk posługuje się ww. hasłem na wielu płaszczyznach związanych z promocją Gminy.