Zarządzeniem Nr 121/03 z dnia 1 grudnia 2003 roku Burmistrz Nasielska ustanowił Nagrodę „Lwa Nasielska”, którą honorowane byłyby osoby, instytucje i inne podmioty szczególnie zaangażowane we wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej na terenie Gminy Nasielsk oraz na Mazowszu. Autorem statuetki Lwa jest artysta-plastyk Marek Zalewski z Ciechanowa. Pierwsze „Lwy Nasielska” w dniu 18 czerwca 2004 roku otrzymali Ksiądz Prałat Kazimierz Śniegocki – Proboszcz Parafii św. Wojciecha w Nasielsku, Janusz Konerberger – Prezes P.P.H.U. „JANPOL” Zakład Pracy Chronionej oraz Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego. W roku 2005 „Lwa Nasielska” otrzymała Pani Bogumiła Barcińska-Ekler, właścicielka znanego nie tylko w Nasielsku zakładu fotograficznego. W roku 2006 "Lwa Nasielska" otrzymał Henryk Śliwiński - Honorowy Prezes Nasielskiego Towarzystwa Kultury. W 2007 roku „Lew Nasielska” trafił do Pani Haliny Kamińskiej – Prezesa Akcji Katolickiej w Nasielsku, pełniącej od wielu lat funkcję Sołtysa Wsi Chlebiotki. W 2008 roku "Lew Nasielska" trafił w ręce ks. kanonika Józefa Szczecińskiego, proboszcza parafii w Cieksynie. W 2009 roku nagrodą "Lew Nasielska" został wyróżniony Pan Bogdan Ziemiecki. W roku 2010 nagrodę "Lew Nasielska" otrzymał historyk z wykształcenia i zamiłowania - Pan Andrzej Zawadzki. W kolejnym roku nagroda trafiła na ręce dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku - Pani Agaty Nowak. W roku 2012 nagrodą został wyróżniony rolnik i zarazem duży przesiębiorca - Pan Krzysztof Kowalski z Winnik. W roku 2013 Kapituła Nagrody "Lew Nasielaska " nagrodę przyznała Panu Marianowi Wasierzyńskiemu, członkowi Polskiego Czerwonego Krzyża, wieloletniemu Prezesowi Klubu Honorowych Dawców Krwii "Kropelka". W tym samym roku Kapituła Nagrody 'Lew Nasielska" pośmiertnie przyznała Honorową Nagrodę "Lew Nasielska" Śp. Grzegorzowi Duchnowskiemu - wieloletniemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Nasielsku, Radnemu Rady Miejskiej w Nasielsku, Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku. W roku 2014 Nagrodę Kapituły "Lew Nasielska" otrzymał Pan Józef Zając - laureat, który podczas sprawowania funkcji Naczelnika Gminy Nasielsk, zrealizował wiele dogodnych dla mieszkańców Gminy Nasielsk inwestycji, min. doprowadzenie gazu ziemnego. "Lew Nasielska" w 2015 roku, trafił na ręce Pani Teresy Skrzyneckiej - Prezesa "Fundacji Bądźmy Razem". W 2017 roku nagrodą "Lew Nasielska" został uhonorowany Pan Tadeusz Czachorowski. Decyzją Kapituły w 2018 roku laureatem Nagrody został Pan Zdzisław Suwiński – historyk, zasłużony nauczyciel i pedagog, wieloletni Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku. W roku kolejnym – 2019 Kapituła uhonorowała nagrodą "Lew Nasielska" Panią doktor Annę Łapińską. Rok 2020 należał do Pana dra Stanisława Tyca – to właśnie On został laureatem nagrody. W roku 2021 „Lew Nasielska” trafił na ręce Pana Michała Wójciaka.

 

Zarządzenie oraz regulamin Kapituły Nagrody "Lew Nasielska"

- Zarządzenie Nr 127/20 Burmistrza Nasielska z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia 223/08 Burmistrza Nasielska z dnia 10 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kapituły Nagrody "Lew Nasielska" -

 

Laureaci Nagrody "Lew Nasielska"

sniegocki

Śp. ks. prałat Kazimierz Śniegocki 

2004

laudacja

konerberger

Janusz Konerberger

2004

laudacja

 

 

Adam Struzik

 

2004

laudacja

barcinska

Bogumiła Barcińska-Ekler

2005

laudacja

sliwinski

Śp. Henryk Śliwiński

2006

laudacja

kaminska

 

Halina Kamińska

 

 

2007

laudacja

ks szczecinski

Śp. ks. kanonik Józef Szczeciński

2008

laudacja

bogdan ziemiecki

Bogdan Ziemiecki

2009

laudacja

azawadzki

Andrzej Zawadzki

2010

laudacja

nowak

Agata Nowak

2011

laudacja

kowalski

Krzysztof Kowalski

2012

laudacja

marian wasierzynski

Marian Wasierzyński

2013

laudacja

 

Józef Zając

2014

laudacja

skrzynecka

Teresa Skrzynecka

2015

laudacja

t czachorowski Tadeusz Czachorowski 2017 laudacja
przycIMG 9833 Zdzisław Suwińśki 2018 laudacja
 3 18

 

 Anna Łapińska

 

2019 laudacja
 125450035 296496524871000 2780717182826761916 n  Stanisław Tyc 2020  laudacja
 255333809 222191319996711 2096960059469561657 n  Michał Wójciak 2021 laudacja
Iwona Żyła Iwona Żyła 2022 laudacja

 

 

 

Honorowa Nagroda Lew Nasielska

duchnowski grzegorzŚp. Grzegorz Duchnowski - 2013

 

 

 

 Honorowa Nagroda Lew Nasielska

Śp. Adam Stamirowski - 2020