Na mocy Uchwały Nr IX/73/2003 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 czerwca 2003 roku tytuł Honorowego Obywatela Miasta Nasielska został nadany Księdzu Rektorowi Tadeuszowi Tomasińskiemu, mieszkającemu na stałe we Francji. Ceremonia wręczenia certyfikatu nadania tytułu oraz kluczy do bram Nasielska odbyła się w dniu 10 listopada 2003 roku w sali kina „Niwa” w Nasielsku. Tadeusz Tomasiński
Ks. Tadeusz Tomasiński - Był żołnierzem AK w latach 1942-1944. W 1944 walczył w powstaniu warszawskim. Studiował teologię w Ołtarzewie (1943-1946) i na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (1946-1950). ¦więcenia kapłańskie przyjął 10 lipca 1949 w Rzymie. Tamże był w 1950 sekretarzem osobistym bp. Wojciecha Turowskiego, a następnie asystentem pallotyńskiego prokuratora generalnego ks. Webera. (1950-1953). Po przybyciu do Francji w 1953 ks. Tomasiński był duszpasterzem Polonii i ekonomem regionalnym w latach 1953-1993. Ks. Tomasiński był twórcą i - w latach 1956-1993 - dyrektorem drukarni Imprimerie de Busagny w Osny, drukującej m.in. w ramach wydawnictwa Editions du dialogue w czasach PRL kilka milionów polskich książek, często z tzw. drugiego obiegu. Współinicjator i odpowiedzialny za budowę Gimnazjum świętego Stanisława (College st. Stanislas) i Szkoły Techicznej w Osny oraz Pallotyńskiego Domu Pielgrzyma w Rzymie. Od 1974 zajmuje się polskimi misjami na świecie (szczególnie w Afryce). W okresie stanu wojennego ks. Tomasiński był organizatorem Komitetu Pomocy dla Polski. Jest członkiem zarządu Domu dla Studentek Polskich w Paryżu (od 1974), Domu dla Studentów Polskich w Paryżu (od 1980), i rektorem pallotyńskiej wspólnoty w Osny. Z zamiłowania jest badaczem historii sztuki oraz dziejów Polski i Francji. Został odznaczony Krzyżem Armii Krajowej i Orderem Odrodzenia Polski (IV klasy).