Drukuj

Nasielsk jest maleńkim miasteczkiem, „zagubionym” w wielkim świecie. Miały tu jednak miejsce wielkie wydarzenia historyczne,

nawet o europejskim znaczeniu. W historię miasta wpisało się wielu ważnych ludzi. Byli tutaj cesarze, królowie, książęta, prezydenci, premierzy. Ich pobyt w Nasielsku został odnotowany w wielu różnych materiałach źródłowych.

Najbardziej znani to:

Król Władysław Jagiełło. O jego pobycie w Nasielsku wspomina kronikarz informując w swym zapisie, że król przemieszczając się z Krakowa do Wilna drogę od Nasielska do Kolna pokonywał zazwyczaj w ciągu dwóch dni. W opisywanej jednak podróży trasę tę orszak królewski pokonał w ciągu jednego dnia.

Królewicz Konstanty Sobieski, syn Jana III Sobieskiego. Do Nasielska przywiodła go miłość do pięknej Marii Wesslówny, spokrewnionej z właścicielami Nasielska Wesslamy. Królewiczowa, bo ostatecznie, mimo sprzeciwu matki Konstantego, królowej Marysieńki, doszło do małżeństwa jej syna z Marią Wesslówną w Nasielsku przebywała sporadycznie. Pobyt królewicza w naszym miasteczku u Marii Wesslówny został odnotowany przez dziejopisów.

Cesarz Francuzów Napoleon Bonaparte. W przypadku Napoleona znamy nawet dokładnie dzień, w którym przebywał w Nasielsku. Miało to miejsce 24 grudnia 24 grudnia 1806 roku. Jak długo przebywał. Tego nie wiemy. Było to jednak tylko kilka godzin. Do Nasielska przybył późnym popołudniem, a już bardzo wczesnym rankiem dnia następnego wyruszył w kierunku Łopacina. Gdzie w Nasielsku zatrzymał się Wielki Napoleon nie jest wiadome. Być może zatrzymał się nawet nie w samym miasteczku, lecz w dworku lub karczmie na jego obrzeżach. Natomiast pisanie, że w Nasielsku spożył wieczerzę wigilijną jest sporym nadużyciem. I z pewnością miejscem krótkiego nocnego odpoczynku nie była to plebania.   

Cesarz Niemiec Wilhelm II. Jego pobyt w Nasielsku miał miejsce w czasie I wojny światowej w sierpniu 1915 roku. Odnotowała to zarówno polska jak i niemiecka prasa. Możemy tam wyczytać, co sprowadziło Cesarza do Nasielska i to, że w czasie pobytu w miasteczku przemaszerowały (przedefilowały) przed nim niemieckie oddziały i tu, w Nasielsku, kilku żołnierzy niemieckich otrzymało z rąk Cesarza żelazne krzyże.

Wincenty Witos – premier, gen. Józef Haller – dowódca Frontu Północnego, gen. Władysław Sikorski – dowódca V Armii. Ich pobyt w Nasielsku związany był z bitwą warszawską 1920r.. Krótko przebywali w Nasielsku 19 sierpnia 1920, tuż po bitwie nad Wkrą. Na rynku przemaszerowały przed nimi oddziały polskie idące na front. W czasie tego, swoistego rodzaju przeglądu wojsk, najdzielniejsi żołnierze otrzymali odznaczenia bojowe

Bronisław Komorowski – prezydent RP. W Nasielsku przebywał tylko kilka godzin w czasie kampanii wyborczej do Sejmu RP (wrzesień 2005r). W gronie kilku osób siedział skromnie na ławeczce przy nasielskim Liceum i rozmawiał o przeszłości Nasielska. Tego dnia przy Liceum odbywała się impreza o nazwie  Słowiański wiec. Ze względów proceduralnych, nie pojawił się oficjalnie na wiecu. W czasie jego pobytu w Nasielska nad miastem latał samolot z banerem, na którym był napis: Bronisław Komorowski.   

Opracował: Andrzej Zawadzki

 

Ciekawostki historyczne:
Czy wiesz, że ...